"วินะยัง โสปะกา เสติ วิทัง เชตะวา ตะโย วิเสสะนัง ญานัง สัมปันโน วิปปะสันนะมะนัง นะมามิหัง "

เป็นคาถาของท่านเจ้าพระยา ที่ท่านใช้สำหรับสวดป้องกันตัวยามออกศึกสงคราม

 
 
 ©www.sinhaseni.com. All Rights Reserved. คุ้มครองสงวนลิขสิทธิ์ตาม พ.ร.บ. กฏหมาย ห้ามมีการกระทำผิดกฏหมาย