รวบรวมสถานที่ประดิษฐานรูปปั้น
ท่านเจ้าพระยาบดินทรเดชา (สิงห์ สิงหเสนี)

เพื่อเป็นที่สักการะแก่ผู้ที่เคารพนับถือ

  • วัดจักรวรรดิราชาวาสวรมหาวิหาร เขตสัมพันธวงศ์ จ.กรุงเทพฯ
  • วัดเทพลีลา เขตวังทองหลาง จ.กรุงเทพฯ
  • วัดชัยชนะสงคราม เขตสัมพันธวงศ์ จ.กรุงเทพฯ
  • วัดปรินายก เขตพระนคร จ.กรุงเทพฯ
  • วัดวรนายกรังสรรค์เจติยบรรพตาราม (เขาดิน) อ.บางปะหัน จ.พระนครศรีอยุธยา
  • วัดตาพระยา อ.ตาพระยา จ.สระแก้ว
  • วัดพระยาทำ อ.กบินทร์บุรี จ.สระแก้ว
  • วัดหลวงบดินทร์ อ.กบินทร์บุรี จ.ปราจีนบุรี
  • วัดแจ้ง อ.เมือง จ.ปราจีนบุรี
  • วัดโรงเกวียน อ.เมือง จ.ปราจีนบุรี
  • วัดทุ่งสว่างชัยภูมิ อ.เมือง จ.ยโสธร
  • วัดมหาธาตุ อ.เมือง จ.ยโสธร
 
 
 ©www.sinhaseni.com. All Rights Reserved. คุ้มครองสงวนลิขสิทธิ์ตาม พ.ร.บ. กฏหมาย ห้ามมีการกระทำผิดกฏหมาย