รวบรวมสถานที่ประดิษฐานรูปปั้น
ท่านเจ้าพระยาบดินทรเดชา (สิงห์ สิงหเสนี)

เพื่อเป็นที่สักการะแก่ผู้ที่เคารพนับถือ

    • กองกำกับการตำรวจตระเวนชายแดนที่ ๑๑ ค่ายเจ้าพระยาบดินทรเดชา (สิงห์ สิงหเสนี) อ.มะขาม จ.จันทบุรี
    • กองกำกับการตำรวจตระเวนชายแดนที่ ๑๒ ค่ายเจ้าพระยาราชสุภาวดี (สิงห์ สิงหเสนี) อ.อรัญประเทศ จ.สระแก้ว
    • กรมทหารราบที่ ๑๖ ค่ายบดินทรเดชา อ.เมือง จ.ยโสธร
 
 ©www.sinhaseni.com. All Rights Reserved. คุ้มครองสงวนลิขสิทธิ์ตาม พ.ร.บ. กฏหมาย ห้ามมีการกระทำผิดกฏหมาย