รวบรวมสถานที่ประดิษฐานรูปปั้น
ท่านเจ้าพระยาบดินทรเดชา (สิงห์ สิงหเสนี)

เพื่อเป็นที่สักการะแก่ผู้ที่เคารพนับถือ

    • โรงเรียนบดินทรเดชา (สิงห์ สิงหเสนี) เขตวังทองหลาง จ.กรุงเทพฯ
    • โรงเรียนบดินทรเดชา (สิงห์ สิงหเสนี) ๒ เขตบึงกุ่มจ.กรุงเทพฯ
    • โรงเรียนนวมินทราชินูทิศบดินทรเดชา (บดินทร ๓) เขตวังทองหลาง จ.กรุงเทพฯ
    • โรงเรียนบดินทรเดชา (สิงห์ สิงหเสนี) ๔ เขตหนองจอก จ.กรุงเทพฯ
    • โรงเรียนบดินทรเดชา (สิงห์ สิงหเสนี) นนทบุรี (บดินทร ๕) เขตบางกรวย จ.นนทบุรี
 
 
 ©www.sinhaseni.com. All Rights Reserved. คุ้มครองสงวนลิขสิทธิ์ตาม พ.ร.บ. กฏหมาย ห้ามมีการกระทำผิดกฏหมาย